Nasze prace

Zobacz efekty pracy naszych stomatologów!

Before After Leczenie ortodontyczne przeprowadzone aparatem stałym. (pracę wykonała: lek. dent. Anna Piętak) Zdjęcie przed.Leczenie ortodontyczne przeprowadzone aparatem stałym. (pracę wykonała: lek. dent. Anna Piętak). Zdjęcie po.

Leczenie ortodontyczne przeprowadzone aparatem stałym. (pracę wykonała: lek. dent. Anna Piętak)

Before After Leczenie ortodontyczne przeprowadzone aparatem stałym. (pracę wykonała: lek. dent. Anna Piętak). Zdjęcie przed.Leczenie ortodontyczne przeprowadzone aparatem stałym. (pracę wykonała: lek. dent. Anna Piętak). Zdjęcie po.

Leczenie ortodontyczne przeprowadzone aparatem hyrax i dwoma aparatami stałymi, czas leczenia: 2 lata. (pracę wykonała: lek. dent. Anna Piętak)

Before After Przykład estetycznego zabiegu polegający na wykonaniu korony całoceramicznej i wybielaniu zębów metodą nakładkową. (pracę wykonał: lek. dent. Mateusz Kowalewski). Zdjęcie przed.Przykład estetycznego zabiegu polegający na wykonaniu korony całoceramicznej i wybielaniu zębów metodą nakładkową. (pracę wykonał: lek. dent. Mateusz Kowalewski). Zdjęcie po.

Przykład estetycznego zabiegu polegający na wykonaniu korony całoceramicznej i wybielaniu zębów metodą nakładkową. (pracę wykonał: lek. dent. Mateusz Kowalewski)

Before After Przykład estetycznego zabiegu polegający na wykonaniu korony całoceramicznej i wybielaniu zębów metodą nakładkową. (pracę wykonał: lek. dent. Mateusz Kowalewski). Zdjęcie przed.Przykład estetycznego zabiegu polegający na wykonaniu korony całoceramicznej i wybielaniu zębów metodą nakładkową. (pracę wykonał: lek. dent. Mateusz Kowalewski). Zdjęcie po.

Wybielanie z użyciem preparatu Opalescence Endo pojedynczego zęba leczonego endodontycznie w przeszłości. (pracę wykonał: lek. dent. Mateusz Kowalewski)

Before After Przykład estetycznego zabiegu polegający na wykonaniu korony całoceramicznej i wybielaniu zębów metodą nakładkową. (pracę wykonał: lek. dent. Mateusz Kowalewski). Zdjęcie przed.Przykład estetycznego zabiegu polegający na wykonaniu korony całoceramicznej i wybielaniu zębów metodą nakładkową. (pracę wykonał: lek. dent. Mateusz Kowalewski). Zdjęcie po.

Rekonstrukcja łuku górnego z zastosowaniem okrężnego mostu porcelanowego oraz łuku dolnego protezą szkieletową. (pracę wykonał: lek. dent. Mateusz Kowalewski)

Before After Przykład estetycznego zabiegu polegający na wykonaniu korony całoceramicznej i wybielaniu zębów metodą nakładkową. (pracę wykonał: lek. dent. Mateusz Kowalewski). Zdjęcie przed.Przykład estetycznego zabiegu polegający na wykonaniu korony całoceramicznej i wybielaniu zębów metodą nakładkową. (pracę wykonał: lek. dent. Mateusz Kowalewski). Zdjęcie po.

Uzupełnienie luki po utraconym zębie drugim siecznym z zastosowaniem mostu porcelanowego opartego na zębach sąsiednich. (pracę wykonał: lek. dent. Mateusz Kowalewski)

Before After Przykład estetycznego zabiegu polegający na wykonaniu korony całoceramicznej i wybielaniu zębów metodą nakładkową. (pracę wykonał: lek. dent. Mateusz Kowalewski). Zdjęcie przed.Przykład estetycznego zabiegu polegający na wykonaniu korony całoceramicznej i wybielaniu zębów metodą nakładkową. (pracę wykonał: lek. dent. Mateusz Kowalewski). Zdjęcie po.

Uzupełnienie braków międzyzębowych łuku górnego oraz korekta zwarcia z użyciem mostu i koron porcelanowych na podbudowie z tlenku cyrkonu. (pracę wykonał: lek. dent. Mateusz Kowalewski)

Before After Rekonstrukcja zębów przednich z zastosowaniem mostu i koron porcelanowych na podbudowie z tlenku cyrkonu, oraz wybielaniu metodą Beyond. (pracę wykonał: lek. dent. Mateusz Kowalewski). Zdjęcie przed.Rekonstrukcja zębów przednich z zastosowaniem mostu i koron porcelanowych na podbudowie z tlenku cyrkonu, oraz wybielaniu metodą Beyond. (pracę wykonał: lek. dent. Mateusz Kowalewski). Zdjęcie po.

Rekonstrukcja zębów przednich z zastosowaniem mostu i koron porcelanowych na podbudowie z tlenku cyrkonu, oraz wybielaniu metodą Beyond. (pracę wykonał: lek. dent. Mateusz Kowalewski)

Before After
Before After Rekonstrukcja uzębienia z użyciem mostów i koron ceramicznych na podbudowe metalowej. (pracę wykonał: lek. dent. Mateusz Kowalewski). Zdjęcie przed.Rekonstrukcja uzębienia z użyciem mostów i koron ceramicznych na podbudowe metalowej. (pracę wykonał: lek. dent. Mateusz Kowalewski). Zdjęcie po.

Rekonstrukcja uzębienia z użyciem mostów i koron ceramicznych na podbudowe metalowej. (pracę wykonał: lek. dent. Mateusz Kowalewski)

Zmiana kształtu siekaczy górnych bocznych z użyciem koron pełnoceramicznych. (pracę wykonał: lek. dent. Mateusz Kowalewski). Przed i po.

Zmiana kształtu siekaczy górnych bocznych z użyciem koron pełnoceramicznych. (pracę wykonał: lek. dent. Mateusz Kowalewski)