Polityka prywatności

Polityka prywatności serwisu www.mpdental.pl

Informacje ogólne

 

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Użytkowników w związku z korzystaniem przez nich usług.

 1. Administratorem danych osobowych zawartych w serwisie jest
  MPdental Sp. z o.o. z siedzibą 01-829 Warszawa, Aleja Zjednoczenia 1/225, NIP: 5222923995.
 2. W trosce o bezpieczeństwo powierzonych nam danych opracowaliśmy wewnętrzne procedury i zalecenia, które mają zapobiec udostępnieniu danych osobom nieupoważnionym. Kontrolujemy ich wykonywanie i stale sprawdzamy ich zgodność z odpowiednimi aktami prawnymi – Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO), ustawą o ochronie danych osobowych, ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawie o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, a także wszelkiego rodzaju aktach wykonawczych i innych obowiązujących przepisach szczególnych.
 3. Dane Osobowe zbierane przez stronę internetową są przetwarzane na podstawie zgody wyrażanej przez Użytkownika przed skorzystaniem z formularza kontaktowego. W pozostałym zakresie dane osobowe naszych Klientów przetwarzane są  w przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają Administratora do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub w celu realizacji zawartej pomiędzy stronami umowy lub na podstawie uzasadnionego interesu Administratora. W każdym przypadku przed przystąpieniem do przetwarzania danych osobowych informujemy osobę, której dane dotyczą o podstawach i celach przetwarzania oraz prawach przysługującej danej osobie.
 4. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniu w następujący sposób:
  a) poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacji
  1. poprzez gromadzenie plików “cookies” dla celów statystycznych oraz dostosowania serwisu do potrzeb użytkowników;
  2. dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza np. w celu dokonania procesu obsługi kontaktu informacyjnego
 5. Serwis mpdental stosuje dwa typy plików cookies: 
 6. wydajnościowe (zbierające informacje na temat sposobu używania witryny przez odwiedzających, np. najczęściej odwiedzanych stron lub komunikatów o błędach itp.),
 7. funkcjonalne (zapisujące ustawienia użytkownika, np. język, wyrażone zgody itp.), takie jak:
 8. cookies google-analytics.com – służą do prowadzenia statystyk dla witryny; dokładny sposób działania i politykę prywatności Google Analytics można znaleźć pod adresem: http://www.google.com/analytics/learn/privacy.html,
 9. cookies inspectlet.com – służą do określenia sposobu używania strony przez użytkowników; dokładny sposób działania i politykę prywatności można znaleźć pod adresem: https://www.inspectlet.com/legal,
 10. cookies sesyjne – są to tymczasowe informacje przechowywane w pamięci przeglądarki do momentu zakończenia sesji, czyli jej zamknięcia.
  1. W większości przeglądarek internetowych można: kasować pliki typu cookies z twardego dysku komputera (z poziomu ustawień przeglądarki), zablokować wszystkie przysyłane pliki typu cookies lub ustawić ostrzeżenie przed zapisaniem ich na dysku. Należy jednak mieć na uwadze, że zmiany ustawień tych plików polegające na ograniczeniu ich stosowania mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych je stosujących np. uniemożliwiając zalogowanie się na konto pocztowe. Brak zmiany tych ustawień oznacza akceptację dla stosowania plików typu cookies.
  2. Szczegółowe zasady i podstawy przetwarzania danych osobowych oraz prawa osób, których dane dotyczą w związku z korzystaniem z formularza kontaktowego dostępne są tutaj.
  3. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany w polityce ochrony prywatności serwisu, na które może wpłynąć rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój naszego serwisu internetowego. O wszelkich zmianach będziemy informować w sposób widoczny i zrozumiały.
  4.  W Serwisie mogą pojawiać się linki do innych stron internetowych. Takie strony internetowe działają niezależnie od Serwisu i nie są w żaden sposób nadzorowane przez serwis www.mpdental.pl Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności oraz regulaminy, z którymi zalecamy się zapoznać.
  5. W razie wątpliwości co któregokolwiek z zapisów niniejszej polityki prywatności jesteśmy do dyspozycji – nasze dane znaleźć można w zakładce – KONTAKT.